Podyplomowe studia w zakresie projektowania form

Absolwenci szkół wyższych nauczających w kierunkach związanych z tworzywami sztucznymi i ich przetwórstwem mogą kontynuować edukacją na studiach podyplomowych.

Dzięki temu rozszerzą swoje kwalifikacje i zwiększą szansę na znalezienie dla siebie atrakcyjnego miejsca na rynku pracy. Nabytą we wcześniejszych latach wiedzę można rozszerzyć chociażby o projektowanie form wtryskowych. Podczas studiów podyplomowych na tym kierunku można nabyć specjalistyczną wiedzę między innymi w zakresie różnorodnych materiałów polimerowych oraz przetwórczej reologii. Studenci nauczą się wykonywać projekty przy użyciu oprogramowania CAD/CAM.

Jest to oprogramowanie wykorzystywane także w innych branżach, a osoby o wysokim poziomie umiejętności jego obsługi są bardzo cenieni na rynku pracy. Osoby kończące takie studia dołączają do grona lepiej wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej. Nabędą oni pełną wiedzę związaną z wykonawstwem materiałów narzędziowych i ich zastosowaniem.

Będą oni od tego momentu dobrze przygotowani, zarówno na poziomie formalnym jak i merytorycznym, do zajmowania i dobrego radzenia sobie na stanowiskach związanych z oprzyrządowaniem elementów związanych z przetwarzaniem tworzyw sztucznych. Ukierunkowane dla nich stanowiska to także te przeznaczone dla konstruktorów różnego rodzaju form wtryskowych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.