Formy wtryskowe w dobrej cenie

Seryjna produkcja wymaga odpowiedniego sprzętu i maszyn. Powtarzalność
wymaga dobrej jakości form wtryskowych. W zależności od stopnia
skomplikowania forma może składać się z kilku elementów. Uniwersalne
zastosowanie pozwala na używanie do produkcji różnych materiałów w
postaci płynnej. Przy wykonaniu należy uwzględnić stopień kurczenia się
materiału. Czytaj dalej