Kotły na słomę zalety

Szacuje się, że w Polsce rocznie powstaje nawet 30 mln ton słomy rocznie. Większość z niej, bo prawie 20 mln ton, pozostaje niewykorzystana i jest traktowana jako odpad. Jest to duże marnotrawstwo, ponieważ słoma jest znakomitym i bardzo ekologicznym źródłem energii. Dlatego coraz większą popularność zyskują w naszym kraju kotły na słomę.

Jakie są zalety pieców opalanych słomą?

Słoma jest tanim, łatwo dostępnym źródłem energii. Co ważne jest również źródłem całkowicie odnawialnym. Dodatkowo piece na biomasę są bardzo wydajne i efektywne w procesie wytwarzania z niej energii.

Bardzo dużą zaletą kotłów opalanych słomą jest, że można w nich spalać także inne odmiany biopaliwa. Kotły na słomę http://heyk.pl/kotly-na-slome/ przetworzą na energię, chociażby brykiet, trociny czy pellet. Jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska. Specjaliści uznają piece na biomasę za neutralne pod względem emisji do atmosfery dwutlenku węgla.

Wynika to z faktu, że w procesie spalania słomy powstaje mniej więcej taka ilość tego gazu, jaką wcześniej zużyła roślina do wzrostu. Kotły na słomę wytwarzają niewiele odpadów w postaci popiołu, co ważne popiół ten ma dobry skład i dzięki temu może być stosowany jako nawóz.

Jakie są wady pieców opalanych słomą?

Niestety piece na biomasę nie są pozbawione wad. Słoma niestety zajmuje sporo miejsca. A ponieważ pali się dość szybko potrzebne jest sporo miejsca na jej przechowywanie. Druga kwestia to fakt, że kotły na słomę nie mogą być opalane wilgotnym paliwem.

Słomę trzeba więc przechowywać w odpowiednich warunkach. Absolutnie nie może to być otwarta przestrzeń. Najlepiej do przechowywania słomy wykorzystywać zadaszone i zamknięte pomieszczenia. Problem z zawilgoconą słomą jest taki, że zmniejsza ona wydajność jaką osiągają piece na biomasę.

Dodatkowo wilgotna słoma produkuje więcej spalin oraz substancji smolistych, co wymusza częstsze czyszczenie pieca. Innym problemem jaki mogą generować kotły na słomę jest obecność żarzących się części lotnych w spalinach. Na szczęście problem ten można łatwo rozwiązać stosując na kominach pieców odpowiednie nakładki, które takie części lotne zablokują.

Możliwość komentowania jest wyłączona.